ЗА НАС

Благодарим Ви за проявения интерес към специализираните курсове по английски език, които предлагаме за деца на възраст от 3 месеца до 10 години!
Ние сме първата по рода си школа в Пловдив със сертифицирано преподаване по метода на Хелен Дорон.

Нашите малки дорони, кактонаричаме възпитаниците си, са част от голямото семейство наХелен Дорон училищата. Това е глобална мрежа от учебни центрове, в които се обучават близо два милиона деца в повече от 30 страни по света.

Ставайки част от света на Хелен Дорон, родители и деца се впускат в едно вълнуващо и незабравимо приключение по Пътя на Знанието. Това, което ще преживеят заедно, далеч надхвърля само усвояването на английския език, а развива у децата така ценните и необходими умения на 21 век – ефективна комуникация, работа в екип, социална и емоционална интелигентност. Фокусираме се и в развитието на двете най-търсени и важни умения, гарантиращи професионален и личен успех – творческо мислене и умение за решаване на проблеми.

ЗА МЕТОДА
Този уникален метод е първият специално разработен за тези възрастови групи и се основава на научно доказаната теория за ранното развитие на детския мозък. Според тази теория детето е способно да усвои чуждия език като майчин до шестгодишна възраст и е важно родителите да „сграбчат“ тази възможност и да предоставят успешен старт на децата си, което ще им гарантира и успешно бъдеще.

Методиката на Хелен Дорон за ранно чуждоезиково обучение по английски език интегрира теориите и най-добрите практики на редица изтъкнати психолози в една цялостна холистична система на преподаване и учене, която включва изключително богатство от музика, движение, взаимодействие и игри. С тях се цели да се повиши мотивацията на детето, неговата креативност и самочувствие. Учебният материал включва и голямо разнообразие от културно и енциклопедично знание, което се усвоява под формата на игри. Главната ни цел е да осигурим пълноценното емоционално, физическо и интелектуално развитие на детето.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА МЕТОДА
Двата основополагащи принципа, на които се базира нашият метод, са пасивното слушане и позитивното насърчаване. Децата трябва да чуват езика колкото се може повече във и извън класната стая и затова приканваме родителите да пускат дисковете за слушане на децата си два пъти дневно. Това пасивно слушане помага на децата да усвоят езика по естествен начин – неговата интонация, синтактична структура, ритмика и звукова система. Малките деца учат английски лесно и без усилие чрез фоново слушане по време на игра и други всекидневни дейности. Родителите бързо се убеждават, че детето много скоро започва да разбира езика.
Ние обръщаме специално внимание на индивидуалните потребности и интереси на всяко дете и му даваме възможност да напредва със собствено темпо. Съобразяваме се с различните стилове на учене и спрямо тях нагласяме преподаването. Някои деца учат с визуални опори и затова материалите ни са ярки, цветни и стимулиращи сетивата. За тези, които учат чрез слушане, сме наситили учебния материал с много музика, песни и римувани стихчета.

Музиката играе съществена роля в нашето преподаване и учене. Именно езикът на музиката е този, който помага на децата да придобият естествената интонация, звучене и ритъм на езика, както и голям брой думи в активния си речник по лесен и приятен начин. За тези, които учат чрез движение, сме включили много физически активности в часовете, тъй като чрез тях стимулираме и двете полукълба на мозъка и така детето достига своя пълен потенциал.
Така, часовете ни са винаги интересни, мотивиращи и подходящи за всяко дете и му помагат да разшири интелектуалния и културния си хоризонт.

Вторият водещ принцип в нашата методология е позитивното насърчаване от страна на учителя. Учителят постоянно окуражава и подкрепя детето, защото вярваме в неограничените му способности да учи и успява, така, както неговата майка вярва в него. За нас е важно да създадем любяща и подкрепяща среда за всяко дете и така да постигнем висока мотивация и ентусиазъм за учене у децата. В нашите часове всяко дете преживява усещане за постижение и заедно празнуваме всеки техен успех. Така те постигат повече и искат повече.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Учебните групи са малки, което дава възможност на всеки ученик да бъде чут и да му се обърне индивидуално внимание. Атмосферата е неформална и децата се чувстват като у дома си. Часовете са много динамични, наситени с музика и множество активности. Децата пеят, танцуват и се движат, и заедно с учителя се учат да решават различни проблеми, свързани с учебната тема, като по този начин подобряват когнитивните си умения.
Обикновено часът започва със забавна дейност, която подготвя детето за учебния материал, представен чрез игри, по време на които децата чуват и използват езика. Накрая децата си тръгват с усещането, че са научили много.

Измерваме напредъка на учениците си регулярно чрез количеството изучени думи и изрази по време на уроците и даваме обратна връзка на родителите в края на всеки учебен раздел. Така осигуряваме високи стандарти на преподаване и учене.

Курсове

BABY`S BEST START
1. За деца от 3 месецадо 2 години (придружени от родител)
2. Брой усвоени думи – 550 думи
3. Брой учебни часа – 40 урока
4. Продължителност на урока – 45 минути

Курсът е интерактивен за деца и родители, като се цели укрепването на връзката между тях и осигурява цялостна подкрепа на родителя във възпитанието и обучението на детето. Чрез развиващи игри, песни и стихчета се полагат основите на разговорния английски. Курсът обхваща седем различни области, важни за пълноценното и холистично развитие на детето от най-ранна възраст, а именно:

• Разговорен английски;
• Социално развитие и приобщаване;
• Ранна четивна грамотност;
• Музика и ритъм;
• Развитие на когнитивните способности, груба и фина моторика;
• Език на жестовете за бебета/умения за ефективна комуникация.

TODDLER`S BEST START
1. За деца от 15 месеца до 3 години (придружени от родител)
2. Брой усвоени думи – 700 думи
3. Брой учебни часа – 40 урока
4. Продължителност на урока – 60 минути

Децата усвояват разговорен английски чрез специално подбрани римувани стихчета и 29 оригинални песни в разнообразни музикални стилове от всички кътчета на земята. Обогатен с много забавни диалози, игри и учебни дейности, курсът предлага и енциклопедично знание, развива грубата и фина моторика, както и ранната математическа грамотност. В допълнение, курсът включва и развиваване на умения за четене (по желание).

IT'S A BABY DRAGON

1. За деца от 2 до 4 години
2. Брой усвоени думи – 400 думи
3. Брой учебни часа – 40 урока
4. Продължителност на урока – 60 минути

За децата на възраст от 2 до 4 години, It’s a Baby Dragon е забавно, музикално въведение в английския език. В пленителни анимационни епизоди принцът Сам, котаракът Флъфи и дракончето Диди въодушевено въвеждат основите на английския език. Чрез ежедневно пасивно слушане вкъщи, позитивна атмосфера и активно общуване, децата се учат да говорят лесно и естествено, точно както усвояват майчиния си език. Курсът предлага и активности за ранно четене.

It’s a Baby Dragon е подходящ както за начинаещ курс, така и за продължаващ курс за деца, които са завършили Baby’s Best Start  или Toddler’s Best Start.

FUN WITH FLUPE
1. За деца от 3 до 6 години
2. Брой усвоени думи – 650 думи
3. Брой учебни часа – 40 урока
4. Продължителност на урока – 60 минути

Децата се впускат в забавни приключения заедно с техния нов приятел – петгодишният Пол Уорд, който попада във вълшебната книга на римите, където живеят героите Грани Фикс и Флуп. Децата ги следват и заедно разрешават различни проблеми, и всичко това – докато учат английски.

MORE FUN WITH FLUPE
1. За деца от 4 до 7 години
2. Брой усвоени думи – 650 думи
3. Брой учебни часа – 40 урока
4. Продължителност на урока – 60 минути

Този курс е продължение на едноименния курс от 12 нови епизода с приключенията на Пол, Грани и Флуп. Децата са нетърпеливи да разберат как се разрешават проблеми на различни герои – феи, магьосници и дракони, които срещат по пътя си.

ALPHABOAT
 1. За деца от 6 – 8 години
  2. Брой усвоени думи – ‎1200 думи
  3. Брой учебни часа – 40 урока
  4. Продължителност на урока – 60 минути

В англоговорящите страни на децата обикновено им отнема от 3 до 5 години да се научат да четат. Това е дълъг и изморителен процес, но това не значи, че не може да се случи под формата на игра.

В курса Alphaboat учениците се запознават с основните фонетични конструкции на езика и тяхната употреба. Всеки епизод е фокусиран върху две фонеми, които се упражняват и в тетрадките, и у дома. В допълнение работим и с интерактивното мобилно приложение “Helen Doron Read”, което е чудесна възможност за ежедневно упражняване вкъщи.

JUMP WITH JOEY
 1. За деца от 7 – 9 години
  2. Брой усвоени думи – ‎900 думи
  3. Брой учебни часа – 40 урока
  4. Продължителност на урока – 60 минути

В Jump with Joey учениците се срещат с вече познати герои от класическата английска детска литература, но представени в различна светлина. В епизодите се засягат фундаментални теми като силата на приятелството и прошката, колко важно е да сме добри с другите и да им помагаме в нужда, да се грижим за околната среда, като рециклираме и даряваме старите си вещи за благотворителност.

Освен богатия разговорен английски, децата продължават да упражняват четене и писане както с игри в класната стая, така и с помощта на работната тетрадка. Както и в Alphaboat, децата се учат да четат по възможно най-естествения начин, забавлението е гарантирано, а резултатите са видими.

MORE JUMP WITH JOEY
 1. За деца от 8 – 11 години
  2. Брой усвоени думи – 700 думи
  3. Брой учебни часа – 40 урока
  4. Продължителност на урока – 60 минути

Този курс е продължение на Jump with Joey. Форматът е същият – с нови епизоди и нови предизвикателства в четенето. Учениците не спират да развиват своите умения за четене и писане на английски, а разговорният език не изостава.

В More Jump with Joey се изучават по-напреднали езикови структури и се обогатява речникът, докато учениците разбират и усвояват важни ценности като грижа за животните, приемане на различни гледни точки, преодоляване на страхове и препятствия и много други.

Тетрадката за развиване на уменията за четене и писане остава неизменна част от учебното съдържание, а работата с нея е все по-лесна и ефикасна.

Отзиви

“Когато съм споделяла, че Тео посещава занимания в школа по английски, често първоначалната реакция е че детето е много малко. За тази година се убедих в обратното. Освен социалния елемент, който беше водещ за нас, заниманията са изцяло водени от принципите на ранно детско развитие и дават идеи за активности и вкъщи. Децата се учат да следват инструкции, да прибират играчките си, да се съобразяват с другите в групата, да се концентрират върху определена активност. Всичко това е под формата на игра. Школата е с изключително добра материална база, организация и екип от професионалисти.

Нямам партньорство с Хелен Дорон Пловдив и мнението ми е напълно обективно.”

Александра

майка на Тео от курс BBS

“Цветна Вики, продължавай да даряваш положителни емоции и усмивки в децата!

Много занимателно, интересно и емоционално представяне на езика. Със своята отдаденост заразяваш и увличаш децата за нови приключения! Thank You! ❤️🇬🇧💙
Таня

майка на Теа от курс HFWF

“Курсът за Марти е знание под формата на забавление. Посещава го с желание и се включва активно в разнообразието от игри, които Мира подготвя за всеки урок. За крехката му възраст и времето до момента, забелязвам, че той разпознава и дори употребява думи на английски. Изключително се забавлява на песничките, които звучат вкъщи, и с радост ме кара да гипускам. Благодарим ви и очакваме с нетърпение следващия урок!“
Красимира

майка на Мартин от курса Toddler`s Best Start

“Синът ми очаква с нетърпение всеки урок по английски. За него това не е урок, а време, в което се забавлява, пее, играе и общува с други деца. А междувременно си припява редовно песничките и включва английски думи в речта си съвсем спонтанно.”
Руска

майка на Макс от курса Fun with Flupe

“От както Ивка ходи на английски виждам в нея желание да учи, което преди това липсваше. Прави
ми впечатление, че помни всички думи от началото на курса, произнася ги с лекота, което според
мен означава , че методът на преподаване и усвояване е ефективен. Казва, че и е много забавно и
ходи а удоволствие.”
Марияна

майка на Ивка от курс MFWF

brazzers hd a natale con alberello e panettone porta pure un bel troione.